Logo Logo
det universella
skanningsprogrammet
för Färg och
svart/vitt
deutsch
English
français
svenska
español

Enkel skanning med kapabla och inbyggda funktioner


Skärmens layout kan ändras efter olika krav. I exemplet nedan är de flesta funktionaliteter aktiverade. När du håller musen över knapparna och fönstren visas en kort beskrivning av knappens respektive fönstrets funktionalitet.
Använd muspekaren för att få en beskrivning av de olika delarna.
© 2003-2019
Impressum - Privacy
Janich & Klass · Computertechnik GmbH · Zum Alten Zollhaus 24 · D-42281 Wuppertal