Logo Logo
det universella
skanningsprogrammet
för Färg och
svart/vitt

deutsch
English
français
svenska
español

DpuScan Funktioner

Färdigkompilerad Funktions DLL för sekvenskontroll
Sequence Kontrollerar att sekvensen på streckkoder i en bunt bilder är korrekt.
SoundSkapar ett ljud för varje anrop.


Script (VBS) Funktions DLL VSScript
General Kan användas som funktion och mäklar DLL. Läs Readme.txt-filen i ZIP arkivet för mer information.
Barcodes Beräknar checksiffran för på en 2/5 interleaved streckkod. Gjort i VBScript. Checksum
Läser filnamn från fil Läs namnen på bilderna från en textfil. Skapat med VBScript. Read File
Write second protokoll Writes a second protokoll file via the broker interface using any filename. Complete DpuScan.dat given. Done in VBScript. Protocol
BRO: Signal by HTTP Signals the end of a batch by an HTTP-GET operation passing parameters. HTTP
FCT: Regular Expression In an event rules filters a string by applying a regular expression function call. RegExp
© 2003-2020
Impressum - Privacy
Janich & Klass · Computertechnik GmbH · Zum Alten Zollhaus 24 · D-42281 Wuppertal